Skip to main content

Pembangunan Pelajar dan Hubungan Luar

 • Pengenalan

  1. Merancang, menyelaras dan mengendalikan kursus/bengkel/latihan peningkatan motivasi dan kepemimpinan pelajar.
  2. Melahirkan pemimpin masa depan melalui aktiviti-aktiviti di luar kurikulum program pengajian.
  3. Melahirkan graduan yang holistic, kreatif dan inovatif, memiliki sifat kepimpinan yang tinggi, bijak berkomunikasi, berbudi pekerti , berketrampilan dan peka kepada kelestarian, pintar bermasyarakat dan responsif kepada keadaan semasa dan masa depan.
  4. Melahirkan graduan yang bijak dalam perhubungan dengan pihak berkaitan.
 • Keusahawanan

  1. Merancang, mengurus dan melaksanakan program latihan dan keusahawanan siswa
  2. Menyelaras dan memantau program/aktiviti latihan dan Keusahawanan
  3. Menjalinkan hubungan strategik dengan agensi keusahawanan kerajaan
  4. Mewujudkan jalinan kerjasama dengan usahawan/ syarikat bagi tujuan latihan keusahawanan pelajar
 • Ceramah, Bengkel & Kursus

  Adalah menjadi tanggungjawab Unit ini untuk :
  • Merancang dan mengendalikan program-program untuk perkembangan dan kemajuan pelajar-pelajar seperti kursus, ceramah, bengkel dan seminar.
  • Merancang dan mengendali program latihan/ pendidikan dan perkembangan diri termasuk khidmat masyaraka
 • Promosi & Publisiti

  1. Mengurus serta mengenalpasti tempat, masa dan sasaran
  2. Membantu merancang dan melaksanakan aktiviti institut
  3. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan IPTA/IPTSserta agensi berkaitan
  4. Mengumpul maklumat untuk bulitin pelajar secara berkala