Skip to main content

Majlis Perwakilan Pelajar

 • Pengenalan MPP

  Pengenalan MPP MPP merupakan singkatan kepada Majlis Perwakilan Pelajar yang bertindak mewakili pelajar dalam segala hal dan menyuarakan isi hati dan pandangan pelajar kepada sesebuah Institusi Pengajian Tinggi. MPP juga bertanggungjawab dalam membantu melahirkan pelajar yang cemerlang dalam aspek kemahiran, akademik, sukan, dan sebagainya.

  Tujuan Dan Fungsi Utama Perwakilan Pelajar
  • Untuk memupuk semangat hidup sebagai suatu perbadanan di kalangan pelajar-pelajar Institut Kraf Negara.
  • Tertakluk kepada arahan Pengarah dan Unit Hal Ehwal Pelajar untuk merancang dan menyelia kemudahan-kemudahan pelajaran, aktiviti-aktiviti kerohanian dan keagamaan, kebajikan dan perkara-perkara yang berkait rapat dengan pelajar.
  • Untuk membuat representasi kepada Unit Hal Ehwal Pelajar tentang segala perkara berhubungan atau berkenaan dengan keadaan tempat tinggal dan kehidupan pelajar-pelajar di Institut Kraf Negara.
  • Untuk menjalankan apa-apa aktiviti lain yang ditentukan oleh Unit Hal Ehwal Pelajar dari semasa ke semasa.
  • Tempoh perlantikan Exco Tertinggi MPP dan ahli-ahli (exco) adalah selama satu tahun (2 SEMESTER).
 • Peranan MPP

  Keahlian IKN
  Exco Majlis Perwakilan Pelajar IKN adalah terdiri daripada pelajar IKN yang berdaftar secara sah dan mempunyai rekod disiplin dan akademik yang baik.

  Tanggungjawab EXCO MPP IKN
  1. Setiap exco mestilah patuh kepada Kod Etika Majlis Perwakilan Pelajar dan berpegang teguh kepada objektifnya
  2. Tidak dibenarkan menganggotai dan melibatkan diri secara rasmi dengan pertubuhan politik di Malaysia
  3. Setiap exco mestilah berusaha untuk melaksanakan dan mencapai objektif dan matlamat MPP
  4. Menunjukkan imej yang positif dan tidak mencemarkan nama baik IKN

  Hak EXCO MPP IKN
  Semua exco MPP IKN boleh menggunakan kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Unit Hal Ehwal Pelajar dengan mematuhi peraturannya serta mendapat kebenaran.

  Semua exco MPP boleh mengikuti semua aktiviti MPP IKN tanpa sebarang halangan kecuali telah ada sabitan yang dikeluarkan oleh Majlis Tertinggi MPP IKN bahawasanya exco tersebut tidak dibenarkan untuk menghadiri aktiviti yang ditetapkan atau apa-apa jua aktiviti atas alasan yang difikirkan munasabah bergantung kepada budibicara Majlis Tertinggi MPP IKN serta unit HEP.

  Semua exco berhak mengetahui perkembangan dan perubahan dalam struktur organisasi serta pergerakan MPP IKN. Semua exco berhak menyuarakan pandangan kepada MPP IKN menggunakan saluran-saluran yang beretika.

  Pentadbiran MPP IKN
  1. Presiden
  2. Naib Presiden
  3. Setiausaha
  4. Bendahari
  5. Ketua Exco Ekonomi
  6. Ketua Exco Keagamaan & Kerohanian
  7. Ketua Exco Sukan & Rekreasi
  8. Ketua Exco Publisiti
  9. Ketua Exco Pendidikan
  10. Ketua Exco Kebajikan & Keselamatan
  11. Ketua Exco Kebudayaan & Kesenian

  Perletakan Jawatan dan Perlucutan Jawatan
  Sebarang permohonan perletakan jawatan hendaklah dibuat secara bertulis kepada Presiden MPP IKN beserta alasan munasabah. Pengesahan perletakan jawatan hanya akan berlaku setelah berbincang dan diputuskan dalam mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi MPP IKN serta dimaklumkan kepada unit HEP.

  Perlucutan Jawatan Perlucutan jawatan hanya akan berlaku dengan sebab-sebab berikut :
  • Salah laku yang jelas bertentangan dengan dasar dan peraturan Institut Kraf Negara
  • Meninggal dunia

  Kekosongan Jawatan
  Jika kekosongan jawatan berlaku dalam Ahli Majlis Tertinggi MPP IKN, pemilihan baru akan diputuskan melalui mesyuarat Ahli Mesyuarat MPP IKN dan tempoh perjawatannya adalah sehingga tamat sesi pentadbiran tersebut.

  Bidang Tugas Umum MPP IKN
  1. Fungsi Majlis Tertinggi ialah mengelola dan mengatur hala tuju dan gerak kerja, serta membuat keputusan atas perkara-perkara mengenai perjalanan MPP IKN mengikut objektif dan peraturan yang telah ditetapkan.
  2. Majlis Tertinggi hendaklah bermesyuarat sekiranya dirasakan perlu sekurang-kurang dua bulan sekali. Pengumuman bagi setiap mesyuarat hendaklah dibuat kepada semua yang terlibat dua hari sebelum mengadakan mesyuarat. Presiden secara individu boleh memanggil supaya diadakan Mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi pada bila-bila masa.
  3. Berkuasa menolak sesuatu aktiviti yang bercanggah dengan objektif dan peraturan MPP IKN
  4. Membincangkan dan merancang perjalanan MPP IKN berdasarkan peruntukan dalam peraturan serta bersesuaian dengan objektif IKN

  Sumber Kewangan
  Sumber-sumber kewangan untuk aktiviti MPP IKN adalah daripada peruntukan yang disediakan oleh unit HEP, bagi aktiviti yang telah di rancang. Sumber kewangan juga boleh didapati daripada kalangan ahli MPP.
 • Carta Organisasi