Skip to main content

Usahasama

Perhubungan Luar IKN / Perhubungan IKN Dengan Institusi Lain

IKN sebagai sebuah institusi pengajian tinggi mengadakan kolaborasi/perkongsian pintar dengan institusi/agensi awam di Malaysia bagi memantapkan urusan akademik dan pembangunan pelajar serta pengajarnya. Antara hubungan yang telah berjaya dijalankan adalah seperti :

Universiti Sains Malaysia (USM)

 1. Runding cara Kepakaran
 2. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 3. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 4. Demonstrasi Pembuatan Kraf

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

 1. Runding cara Kepakaran
 2. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 3. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 4. Demonstrasi Pembuatan Kraf

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

 1. Memorandum Persefahaman (MoU)
 2. Runding cara Kepakaran
 3. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 4. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 5. Demonstrasi Pembuatan Kraf

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan

 1. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 2. Demonstrasi Pembuatan Kraf
 3. Juri Pertandingan Seni Kraf

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

 1. Runding cara Kepakaran
 2. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 3. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 4. Demonstrasi Pembuatan Kraf

British Council

 1. Runding cara Kepakaran
 2. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 3. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 4. Demonstrasi Pembuatan Kraf

Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

 1. Runding cara Kepakaran
 2. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 3. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 4. Demonstrasi Pembuatan Kraf

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

 1. Runding cara Kepakaran
 2. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 3. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 4. Demonstrasi Pembuatan Kraf

Aswara

 1. Runding cara Kepakaran
 2. Panel Penilaian Prestasi Pelajar
 3. Seminar / Konvokesyen / Apresiasi / Ceramah
 4. Demonstrasi Pembuatan Kraf