Skip to main content

Gerbang Kerjaya

  1. Para lulusan yang memperoleh Sijil dan Diploma dalam bidang kraf berpeluang meneruskan kerjaya sebagai usahawan kraf, pekerja mahir dalam bidang kraf, pengajar kraf, guru seni, pereka, penyelia bengkel kraf, penyelidik dan pembantu penyelidik atau pembantu kurator.

  2. Para lulusan juga berpeluang untuk meneruskan pengajian seni ke peringkat ijazah di Institusi Pengajian Tinggi Awam.

  3. Mempunyai masa depan yang cerah dalam bidang keusahawanan (industri kraf) serta peluang-peluang perniagaan.